Kuo skiriasi fermentacija ir kvėpavimas, išskyrus tai, kad jie yra anaerobiniai ar aerobiniai?


Atsakymas 1:

Kvėpavimas - tiek aerobinis, tiek anaerobinis - apima „kvėpavimo grandinę“ - tai, ką mes paprastai vadiname elektronų pernešimo grandine ar elektronų pernešimo sistema: ji naudoja energiją, kurią išskiria elektronai, tekantys iš vieno nešiklio į kitą membranoje, kad siurbtųsi vandenilio jonai, nukreipti per membraną viena kryptimi, ir sudaryti elektrocheminį protono gradientą. Tiesą sakant, baltymų kompleksai elektronų transportavimo sistemoje yra vadinami „kvėpavimo takų kompleksais“. Tada protonai per ATP sintazę teka atgal per membraną, kuri leidžia jai suformuoti ATP iš ADP + Pi.

Pagrindinis skirtumas tarp aerobinio ir anaerobinio kvėpavimo yra tas, kad aerobiniame kvėpavime elektronų pernešimo sistemos galinis elektronų akceptorius yra deguonis, tuo tarpu anaerobiniame kvėpavime galinis elektronų akceptorius yra kažkas, išskyrus deguonį, pavyzdžiui, nitratai, nitritai, fumaratai, DMSO ir kt.

Kita vertus, fermentuojant nenaudojama kvėpavimo grandinė, nesukuriamas elektrocheminis protono gradientas ir ATP sintezei nenaudojama ATP sintazė, todėl tai nėra kvėpavimo forma. Fermentacija ir anaerobinis kvėpavimas yra du visiškai skirtingi procesai.